15. februārī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) sāks ikgadējo uzņēmumu aptauju par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā.

Anketā ir veikti vairāki uzlabojumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu aptaujām – tā ir uz pusi īsāka – jānorāda viena kopsumma vienā zinātnes nozarē, vairs nedalot pa apakšnozarēm, vairs nav atsevišķi jānorāda finansējums tehniski ekonomiskajai priekšizpētei, kā arī vienkāršota pētnieku izglītības līmeņa norādīšana.

Izlasē iekļautie uzņēmumi, kuri saņēmuši CSP uzaicinājumu iesniegt veidlapu “2-pētniecība”, to varēs aizpildīt vietnē e.csp.gov.lv. Lai autorizētos, jāizmanto internetbanka, e-paraksts vai e-identifikācijas karte.

Datus par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā apkopo, lai novērtētu šādu uzņēmumu un iestāžu skaitu, izdevumus pētniecībai un attīstībai un to finansējuma avotus, kā arī pētniecībā nodarbināto zinātnisko personālu. Tos izmanto valsts finansējuma plānošanā pētniecībai un attīstībai un dažādos starptautiskos reitingos.

Saskaņā ar pēdējiem šīs aptaujas datiem 2021. gadā izdevumi pētniecībai un attīstībai Latvijā veidoja 232,2 milj. eiro, un tas ir 0,71 % no IKP. No tiem valsts finansējums – 84,3 milj., ārvalstu – 75,6 milj., uzņēmumu – 66,8 milj., augstskolu – 5,5 milj. eiro. No tiem lietišķajiem pētījumiem izmantoti 91,4 milj., eksperimentālajām izstrādnēm – 71,9 milj., fundamentālajiem pētījumiem – 68,9 milj. eiro.

2021. gadā 412 uzņēmumi, 60 augstākās izglītības iestādes un 12 valsts sektora zinātniskās iestādes veica ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, kopumā nodarbinot 8 344 pētniekus (1 745 pētniekus uzņēmumos, 873 pētniekus valsts zinātniskajās iestādēs un 5 726 pētniekus augstskolās). No visiem pētniekiem doktora grāds ir 4 037, starp viņiem 1 963 ir sievietes.

Plašāka informācija par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā “Zinātne un pētniecība”.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666