Ilustratīvs attēls - kūstošas lāstekas

Projekta mērķis ir uzlabot valsts klimata pārmaiņu politikas plānošanu un palielināt tās integrāciju nozaru un reģionālajā politikā.

Projekta laikā paredzēts izstrādāt papildu klimata pārmaiņu politikas plānošanas rīkus, piemēram, izstrādāt reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēmu, lai veicinātu klimata pārmaiņu politikas plānošanu un ieviešanu reģionālajā līmenī. Paredzēts atjaunot un uzlabot Latvijas klimata pārmaiņu scenāriju 2100. gadam, lai nodrošinātu politikas plānošanu atbilstoši jaunākajām prognozēm.

Projekts paredz arī klimata pārmaiņu politikas integrēšanu nozaru un reģionālajās politikās un aktivitātēs, tai skaitā, pašreizējās prakses novērtējumu un ieteikumu izstrādi, lai integrētu klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām aspektus tādās nozarēs kā finanses, apdrošināšana, ēku, ceļu un dzelzceļu būvniecība, teritorijas izmantošanas plānošana, pārplānošana..

Projektu īstenos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) partnerībā ar CSP, VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Norvēģijas Vides aģentūru un to paredzēts īstenot līdz 2023. gada 28. septembrim.

Plašāka informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.‑2021. gada perioda programmu „Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” tīmekļvietnē www.norwaygrants.lv.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai

Armands Plāte

Armands Plāte

departamenta direktors
Armands.Plate [at] csp.gov.lv