Jaunumi

24.-25.jūnijā attālinātā formātā notika kārtējā Eiropas Statistiķu konference. Tajā pārstāvēti ap 60 valstu nacionālo statistikas iestāžu vadītāji, lai stratēģiski virzītu statistikas darbu ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas (EEK) reģionā un ārpus tā.

Eiropas Statistiķu konferences birojs nosaka redzējumu un virzību visām konferences aktivitātēm. Birojā strādā konferences ievēlēti statistikas iestāžu vadītāji un starptautisko statistikas organizāciju pārstāvji. Darbam birojā turpmākajos divos gados ievēlēta CSP priekšniece Aija Žīgure. Kopā ar Latvijas pārstāvi birojā ievēlēti Īrijas, Armēnijas, Kanādas, Meksikas, Jaunzēlandes, Polijas, Serbijas un Apvienotās Karalistes nacionālo statistikas iestāžu vadītāji.

Biroja darbības galvenais mērķis ir sekmēt inovācijas ANO EEK reģionā un ārpus tā statistikas jomās, kurās nepieciešami uzlabojumi jaunu parādību mērīšanai, kā arī veicināt statistikas darbību koordināciju nacionālo statistikas iestāžu slodzes mazināšanai.

Sekojot ANO EEK Statistikas nodaļas un Eiropas Statistiķu konferences sekretariāta lūgumam, A. Žīgurei ir bijusi nozīmīga loma un goda pienākums piedalīties biroja ievēlēšanas procedūrā. Jau trešo reizi (2017., 2019. un 2021.gadā) A. Žīgure kā ilggadēja nacionālās statistikas iestādes vadītāja biroja ievēlēšanas procedūras ietvaros aptaujāja visus konferences dalībniekus par viņu atbalstu piedāvātajam biroja sastāvam, gan skaidrojot profesionālos iemeslus konkrēto biedru izvēlei, gan skaidrojot biroja darba nozīmi kopumā. Par biroja ievēlēšanas rezultātiem A. Žīgure vienmēr ziņo Eiropas Statistiķu konferences norises laikā.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csp.gov.lv
Tālr.: 27880666