Centrālā statistikas pārvalde (CSP) saņēmusi gala ziņojumu par Latvijas statistikas sistēmas atbilstību Eiropas Statistikas prakses kodeksa (ESPK) prasībām. Ziņojumā sniegts detalizētās ekspertīzes komandas redzējums par situāciju Latvijas statistikas jomā, un eksperti ir atzinuši, ka Latvijas oficiālās statistikas sistēmā ir augsts atbilstības līmenis ESPK.

Ziņojumā iekļautas arī rekomendācijas attīstības virzieniem jomās, kas attiecināmas uz institucionālās vides stiprināšanu, atbilstošu resursu nodrošināšanu, orientācijas uz lietotājiem stiprināšanu, statistikas procesu uzlabošanu, statistiskās informācijas pieejamības uzlabošanu.

Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) detalizētās ekspertīzes laikā, no 2023. gada 20.–24. februārim tika intervēti vairāk nekā 70 dažādu Latvijas institūciju un organizāciju pārstāvji, gan datu sniedzēji, gan statistikas datu lietotāji. Ekspertu komanda tika iepazīstināta ar progresu un inovācijām, kas veiktas Latvijas oficiālās statistikas sistēmā pēdējos gados.

Laika posmā no 2021. gada jūnija līdz 2023. gada jūnijam šādas ekspertīzes tika veiktas visu ES dalībvalstu un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstu statistikas iestādēs, kā arī Eiropas Savienības Statistikas birojā (Eurostat). Latvijā šāds audits ir noticis jau divas reizes – 2006. un 2014. gadā.

Ziņojums par Latvijas statistikas sistēmas atbilstību ESPK prasībām pieejams CSP mājaslapā – Par mums\Darbības jomas\Oficiālās statistikas sistēma\Vispārīgās kvalitātes prasības\Starptautiskais audits (Detalizētā ekspertīze).

Vairāk informācijas par ESS detalizēto ekspertīzi un citu valstu rezultātiem pieejama Eurostat mājaslapā.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: + 371 27880666