Respondents ir Valsts tiešās pārvaldes iestāde vai cita valsts institūcija, ...

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
5-darbs_VTP
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
08.03.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi 4 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Darba samaksas statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
531

Respondents ir Valsts tiešās pārvaldes iestāde vai cita valsts institūcija,kas iesniedz informāciju par darbiniekiem Valsts kancelejas pārziņā esošajā Valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmā (07.11.2017. MK noteikumi Nr.662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu").

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098