Uzņēmumi (valsts un pašvaldību budžeta iestādes)
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-ieguldījumi
Gads
2022
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.05.2022
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Investīciju statistika Nacionālo kontu sistēma Veselības aprūpes statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
900

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098