Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 903 rezultāti
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no...
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2022
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz dienas stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no...
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2022
  Visas valsts, pašvaldību un privātās stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja.
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2022
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras veic psihiatriskās pārbaudes, narkoloģiskās ekspertīzes un narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu…
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2022
  Licencēti azartspēļu organizētāji
  Statistikas iestāde
  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
  Gads
  2022
  Licencēti izložu organizētāji
  Statistikas iestāde
  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
  Gads
  2022
  Kinoteātri un kino izrādīšanas vietas
  Statistikas iestāde
  Nacionālais kino centrs
  Gads
  2022
  Bāriņtiesas
  Statistikas iestāde
  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
  Gads
  2022
  No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes
  Statistikas iestāde
  Valsts kase
  Indekss
  1
  Gads
  2022
  Valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes
  Statistikas iestāde
  Valsts kase
  Indekss
  2-AIZN
  Gads
  2022
  Valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes
  Statistikas iestāde
  Valsts kase
  Indekss
  2
  Gads
  2022
  Pārvadātāji, kas sniedz regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem
  Statistikas iestāde
  Valsts SIA Autotransporta direkcija
  Gads
  2022
  Fiziskās un juridiskās personas (ūdens resursu lietotāji), kurām ir vai pārskata gadā bija ūdens resursu lietošanas atļauja, vai operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B...
  Statistikas iestāde
  Valsts SIA Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
  Indekss
  2-Ūdens
  Gads
  2022
  Operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums enerģētikas jomā...
  Statistikas iestāde
  Valsts SIA Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
  Indekss
  2-Gaiss
  Gads
  2022
  Operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums visu kategoriju...
  Statistikas iestāde
  Valsts SIA Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
  Indekss
  3-Atkritumi
  Gads
  2022
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ārstniecības iestādes, kuras sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2022
  Ārstniecības iestādes, kuru aprūpē ir grūtnieces; kuras veic grūtniecības pārtraukšanu; kuras nodrošina kontracepciju
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2022
  Licencēti zāļu ražotāji
  Statistikas iestāde
  Zāļu valsts aģentūra
  Gads
  2022
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras veic asins pārliešanu un asins sagatavošanu, neatkarīgi no nodarbināto skaita
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2022
  Licencētas zāļu lieltirgotavas
  Statistikas iestāde
  Zāļu valsts aģentūra
  Gads
  2022