Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 1033 rezultāti
  Atbilstoši 20.06.2017. MK noteikumu Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" prasībām pasūtītāju noslēgto pārtikas produktu piegādes līgumu skaits un summas
  Statistikas iestāde
  Iepirkumu uzraudzības birojs
  Gads
  2023
  Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām pasūtītāju veikto iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu skaits un summas
  Statistikas iestāde
  Iepirkumu uzraudzības birojs
  Indekss
  1-PIL
  Gads
  2023
  Atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma prasībām veikto iepirkumu vai to rezultātā noslēgto līgumu skaits un summas
  Statistikas iestāde
  Iepirkumu uzraudzības birojs
  Indekss
  3-ADJIL
  Gads
  2023
  Atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma prasībām veikto iepirkumu vai to rezultātā noslēgto līgumu skaits un summas
  Statistikas iestāde
  Iepirkumu uzraudzības birojs
  Indekss
  4-ADJIL/SPSIL
  Gads
  2023
  Par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veikto iepirkumu rezultātā noslēgtajiem līgumiem
  Statistikas iestāde
  Iepirkumu uzraudzības birojs
  Indekss
  2-SPSIL
  Gads
  2023
  Atbilstoši Publiskās un privātās partnerības likuma prasībām publiskā partnera vai tā pārstāvja veikto iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu skaits un summas
  Statistikas iestāde
  Iepirkumu uzraudzības birojs
  Indekss
  5-PPPL
  Gads
  2023
  Pārvadātāji, kas sniedz regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem
  Statistikas iestāde
  Valsts SIA Autotransporta direkcija
  Gads
  2023
  Licencētas aptiekas
  Statistikas iestāde
  Zāļu valsts aģentūra
  Gads
  2023
  Licencētas zāļu lieltirgotavas
  Statistikas iestāde
  Zāļu valsts aģentūra
  Gads
  2023
  Licencēti zāļu ražotāji
  Statistikas iestāde
  Zāļu valsts aģentūra
  Gads
  2023
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās A-S
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  2-darbs (īsā)
  Gads
  2023
  Uzņēmumi (pašvaldību iestādes)
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  2-darbs-pašvaldības
  Gads
  2023
  Uzņēmumi, kuru sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās B-N (izņemot K)
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  2-darbs-pielikums
  Gads
  2023
  Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. 49.31. klasē
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  3-elektrotransports
  Gads
  2023
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās P,Q,R un nodaļās 72, 75, 95, 96
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  3-apgrozījums
  Gads
  2023
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās A-S
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  6-ieguldījumi
  Gads
  2023
  Lauku saimniecības, kuras pārdod saražoto augkopības produkciju
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  21-LS (augkopība)
  Gads
  2023
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. F sadaļā un G sadaļas klasēs 46.73, 46.74 un 47.52
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-BC
  Gads
  2023
  Uzņēmumi ar lielāko importēto preču īpatsvaru CPA A-E iedaļās
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-IC
  Gads
  2023
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās B, C, D, E
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-RC
  Gads
  2023