Atbildīgā iestāde
Valsts zemes dienests
Ekonomikas ministrija
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Būvju klasifikācija
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu būvju, tai skaitā būvēs esošo telpu grupu, uzskaiti valstī.

Klasificēšanas objekts

Būves (ēkas un inženierbūves) un telpu grupas.

Lietošanas joma
  • būvju projektēšana;
  • būvju uzskaite;
  • būvniecības statistikas apkopošana;
  • kadastrālā uzmērīšana, reģistrācija un vērtēšana;
  • nacionālo kontu sastādīšana.
Izstrādātājs

Tieslietu ministrija (Valsts zemes dienests)

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma  hierarhiskā
Koda garums – 8 zīmes
Līmeņu skaits – 6

Līmeņu apraksts
1. līmenis –     2 sekcijas (koda pirmā zīme);        
2. līmenis –     6 nodaļas (koda pirmās divas zīmes);
3. līmenis –   20 grupas (koda pirmās trīs zīmes);
4. līmenis –   47 klases (kods ar četrām zīmēm):
5. līmenis –   70 tipu grupas (kods ar sešām zīmēm);
6. līmenis – 161 tips (kods ar astoņām zīmēm).               

Papildinformācija

ES Būvju klasifikācijas (CC) adaptācija

Uldis Svilpe

Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Būvju metodikas nodaļas metodikas eksperts
Uldis.Svilpe [at] vzd.gov.lv

Mārtiņš Riežnieks

Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta Vecākais eksperts
Martins.Rieznieks [at] em.gov.lv