Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
COPNI
Ieviešanas mērķis

Mājsaimniecību apkalpojošo bezpeļņas organizāciju noteikto darījumu izdevumu klasificēšana

Klasificēšanas objekts

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas.

Lietošanas joma
  • statistikas apkopošana nacionālo kontu sistēmas NKS2008 ietvaros;
  • starptautisko salīdzinājumu programmas prasību nodrošināšana.
Izstrādātājs

Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komisija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek plānota saistībā ar ANO COICOP 2018 ieviešanu.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

Līmeņu skaits
3

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  9 nodaļas
2. līmenis – 26 grupas
3. līmenis – 30 klases

Inese Medne

departamenta direktora vietnieks
Inese.Medne [at] csp.gov.lv