Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
NACE 2. red.
Ieviešanas mērķis
  • izveidot kopēju ES saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ar kuras palīdzību noteikt saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām;

  • uzlabot valstu, ES un starptautiskās statistikas salīdzināmību.

Klasificēšanas objekts

Saimnieciskās darbības veidi.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana atbilstīgi saimnieciskajām darbībām;
  • valsts informācijas sistēmu uzturēšana.
Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānoto aktualizēšanu vai pārskatīšanu

Tiek plānota NACE jaunās redakcijas izveidošana:
2021. gada beigās tiks izveidota jaunā NACE struktūra;
2022. gada janvārī tiks uzsākta NACE tiesiskā regulējuma izstrāde; 
2022. gadā paralēli NACE tiesiskā regulējuma izstrādes procedūrai tiks veidotas skaidrojošās piezīmēs, kā arī sagatavoti visi ar jaunās NACE ieviešanu saistītie materiāli. 

Lietoto kodēšanas sistēmu, koda garumu, līmeņu skaitu

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

Līmeņu skaits
4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  21 sadaļa
2. līmenis –  88 nodaļas
3. līmenis – 272 grupas
4. līmenis – 615 klases

Nadežda Orlova

vecākais referents
Nadezda.Orlova [at] csb.gov.lv