Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
NACE 2. red.
Ieviešanas mērķis
  • izveidot kopēju ES saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ar kuras palīdzību noteikt saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām;
  • uzlabot valstu, ES un starptautiskās statistikas salīdzināmību.
Klasificēšanas objekts

Saimnieciskās darbības veidi.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana atbilstīgi saimnieciskajām darbībām;
  • valsts informācijas sistēmu uzturēšana.
Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Šobrīd notiek darbs pie NACE jaunās redakcijas izveidošanas.
Turpmākie soļi:
2021. gada beigās tiks izveidota jaunā NACE struktūra;
2022. gada janvārī tiks uzsākta NACE tiesiskā regulējuma izstrāde;
2022. gadā, paralēli NACE tiesiskā regulējuma izstrādes procedūrai, tiks veidotas skaidrojošās piezīmes, kā arī sagatavoti visi ar jaunās NACE ieviešanu saistītie materiāli.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma - decimāli hierarhiskā
Koda garums - 4 zīmes
Līmeņu skaits - 4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  21 sadaļa
2. līmenis –  88 nodaļas
3. līmenis – 272 grupas
4. līmenis – 615 klases

Nadežda Orlova

vecākais referents
Nadezda.Orlova [at] csp.gov.lv