Atbildīgā iestāde
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Statuss
Nacionālā
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienoto ūdens izmantošanas un aizsardzības uzskaites datu apkopošanu katrai atsevišķai ūdenstilpei.

Klasificēšanas objekts

Latvijas Republikas teritorijā pilnībā vai daļēji ietilpstošas ūdenstilpes (ezeri, ūdens krātuves, dīķi), kuru spoguļvirsmas platība nav mazāka par 10 ha vai arī tās labi atpazīstamas apkārtējā teritorijā.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana par ūdens resursiem; 
  • ūdens resursu apsaimniekotāju (juridisko un fizisko personu) nodrošināšana ar ērti pieejamu un operatīvi izmantojamu informāciju.
Izstrādātājs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2022. gada II pusgadā ir plānots izstrādāt jaunus Ministru kabineta noteikumus, lai aktualizētu Ūdenstilpju klasifikatoru.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 5 zīmes
Līmeņu skaits – 2

Līmeņu apraksts
1. līmenis (2 zīmes) –     20 lielbaseini
2. līmenis (5 zīmes) – 1004 ūdenstilpes
 

Ruta Rimša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vecākā eksperte
Ruta.Rimsa [at] varam.gov.lv