Latvijas iedzīvotāju mobilitāte 2021. gadā

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk-CSP) veic aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti 2021. gadā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju pārvietošanās paradumus 2021. gadā – kad un kā tie pārvietojas. Piemēram, cik kilometrus dienā vidēji veic viens Latvijas iedzīvotājs, kādus transporta veidus izmanto un, kādi ir viņa biežākie pārvietošanās iemesli.

Pēc iepriekšējās mobilitātes aptaujas datiem (2017. gads) Latvijas iedzīvotājs dienā ar kājām pārvietojās vidēji 2,7 km, bet pārvietošanās attālums, izmantojot dažādus transporta līdzekļu veidus, vienam Latvijas iedzīvotājam bija vidēji 29,6 km dienā. Savukārt vispopulārākais - 34 % gadījumu - Latvijas iedzīvotāju pārvietošanās iemesls bija došanās uz darbu un mājup no tā. 24 % gadījumos pārvietošanās iemesls bijis iepirkšanās, bet 20 % – atpūta.

Aptauja tiek realizēta ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu projekta “Pasažieru mobilitāte un autoceļu satiksmes statistika” ietvaros.

Iesniegt datus

Papildu informācija zvanot pa bezmaksas tālruni 80008811 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 vai rakstot uz mobilitate@csp.gov.lv

Attēls ar karti, aptaujas nosaukumu un tansportu attēli.

Ja esat uzaicināts piedalīties aptaujā

Latvijas iedzīvotāju mobilitātes novērtēšanai nejaušas izlases veidā ir izvēlēti 11 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 84 gadiem, ņemot vērā viņu dzīvesvietu, vecumu un dzimumu.

Katram izlasē iekļuvušajam iedzīvotājam piešķirta viena nedēļas diena, kura aptaujas vajadzībām jāapraksta, atceroties visas pārvietošanās/braucienus no dienas sākuma plkst. 3.00 no rīta nākamo 24 stundu laikā.

Tiešsaistes aptauja

Tiešsaistes aptauja norisināsies no 2021. gada 31. augusta līdz 24. septembrim CSP vietnē e.csp.gov.lv.

Anketu tiešsaistē var aizpildīt tikai tā persona, kura ir saņēmusi uzaicinājuma vēstuli piedalīties aptaujā.

Ja Jums nav iespējas aizpildīt anketu tiešsaistē, lūdzam sazināties ar mums pa bezmaksas tālruni 80008811 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00, lai vienotos par telefona vai klātienes intervijas laiku.

E-anketas aizpildīšanas pamācība.

Telefona intervijas

Telefona intervijas norisināsies no 27. septembra līdz 15. decembrim. Par intervijas norisi ar Jums vienosies CSP intervētājs. Intervētāja identitāti var pārbaudīt sadaļā "Kontakti" vai zvanot pa bezmaksas tālruni 80008811.

Klātienes intervijas

Klātienes intervijas 2021. gadā notiks tikai tad, ja to pieļaus epidemioloģiskā situācija valstī. Par klātienes intervijas norisi ar Jums vienosies CSP intervētājs.

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Centrālā statistikas pārvalde ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus. Mūsu pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti – iegūtos datus nedrīkstam nodot nevienai citai iestādei (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, bankām) vai personām. Visus datus publicējam tikai apkopotā veidā.

Biežāk uzdotie jautājumi