Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

2013.gadā programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno Eiropas Savienības iniciatīvu veidošanai” ietvaros aktīvi bija 46 granta projekti.

12 mēnešos:

  • 18 projekti uzsākti no jauna,
  • darbs pabeigts 17 projektos,
  • par 12 īstenotajiem projektiem sagatavoti un nosūtīti Eurostat noslēguma ziņojumi.

Programmā kopā apgūti līdzekļi 486,8 tūkst. latu apjomā.