Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

CSP programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” 2014.gadā kopā aktīvi bijuši 49 granta projekti.

Pavisam 12 mēnešos:

  • 21 projekts uzsākts,
  • 22 projekti pabeigti,
  •  par 27 īstenotajiem projektiem sagatavoti un nosūtīti uz Eurostat projekta noslēguma ziņojumi.

Programmā kopā apgūti līdzekļi 620 998,10 EUR apjomā.