Darba grupa Latvijas energobilances sagatavošanai

Reizi gadā pirms energobilances sagatavošanas notiek darba grupas sanāksme, kurā iesaistīti Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvji.

Kontaktpersona:

Darba grupa mežsaimniecības nozares IKP novērtēšanai

Šajā darba grupā CSP sadarbojas ar Latvijas kokrūpniecības federāciju.

Kontaktpersona:

Darba grupa tūrisma statistikas attīstībai

Pēc nepieciešamības notiek darba grupas sanāksmes, kurās piedalās Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāvji.

Kontaktpersona: