Jaunumi Klasifikācijas

Centrālā statistikas pārvalde informē, ka Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā (NACE) 2. redakcijas pārskatīšana, kas tika uzsākta 2018. gada maijā, ir noslēgusies – 2022. gada maija sanāksmē tika panākta vienošanās par jaunās NACE 2.1. redakcijas struktūras projektu. Šobrīd norit darbs pie tiesību akta, skaidrojošo piezīmju un pārejas tabulu no NACE 2. red. uz NACE 2.1. red. izstrādes. Jaunā NACE 2.1. red. stāsies spēkā 2025. gada 1. janvārī.

Papildu informācija un NACE 2.1. red. struktūras projekts pieejams CSP tīmekļvietnes sadaļā par NACE 2.red. (skatīt lapas apakšējā daļā).

Saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā noteiktie saimnieciskās darbības veidi ir viennozīmīgi sasaistīti ar produktu grupām Preču statistiskajā klasifikācijā (CPA); šī iemesla dēļ Eiropas Savienības Statistikas birojs Eurostat ir uzsācis CPA pārskatīšanas procesu. Eurostat ir izsūtījis priekšlikumu CPA izmaiņām, uzaicinot Eiropas Savienības dalībvalstu centrālās statistikas iestādes un citas ieinteresētās puses piedalīties izmaiņu apspriešanā. Šajā apspriešanā ietvertās izmaiņas ir saistītas ar NACE struktūras izmaiņām, kā arī NACE revīzijas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, kuri attiecināmi uz CPA.

Ar apspriežamajiem dokumentiem var iepazīties CSP tīmekļvietnes sadaļā par CPA 2.1. red. (skatīt lapas apakšējā daļā).

CPA jaunās versijas izstrādes turpmākie soļi ir šādi:

  • struktūras projekta prezentācija Eiropas Statistikas sistēmas komitejas sanāksmē (2023. gada oktobrī);
  • darba uzsākšana pie CPA atbilstības tabulu, paskaidrojošo piezīmju veidošanas (2023. gada 3. ceturksnī);
  • CPA tiesību akta izstrādes procedūras uzsākšana (2023. gada novembrī);
  • CPA tiesību akta teksta un pielikuma ar jauno CPA struktūru tulkošana visās ES valodās (2024. gada 2. ceturksnī);
  • CPA tiesību akta pieņemšana (2025. gada aprīlī).

CPA jaunās versijas lietošana tiks uzsākta 2025. gada 1. janvārī.