Paplašinātā meklēšana
Atrasti 220 rezultāti
Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras veic psihiatriskās pārbaudes, narkoloģiskās ekspertīzes un narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu…
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2021
Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri nosūta preces uz ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Izveduma tirdzniecības apjoma īpašo robežvērtību
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
Izvedums-Intrastat-2B
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE F sadaļa, G sadaļas klases 46.73, 46.74 un 47.52
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-BC
Gads
2021
Uzņēmumi ar lielāko importēto preču īpatsvaru CPA A-E iedaļās
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-IC
Gads
2021
Novietņu turētāji
Statistikas iestāde
Lauksaimniecības datu centrs
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE sadaļas B, C, D, E
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-RC
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļa C
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-RKJ
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļa F
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-BKJ
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas H-N
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
5-PKJ
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE nodaļas 45 un 47
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
3-TKJ
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 01.47
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-inkubācija
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 10.51
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-piens
Gads
2021
Uzņēmumi, kuriem ir Pārtikas un veterinārā dienesta atzītas akvakultūras audzētavas un kuri nodarbojas ar akvakultūras zivju, vēžu un to mazuļu audzēšanu.
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-akvakultūra
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir sadaļas NACE B,C,D
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-r
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 49.31
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-elektrotransports
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klases 55.10, 55.20, 55.30
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-tūristu mītnes
Gads
2021
Uzņēmumi, kuri ir valsts vai pašvaldību struktūru finansēti un kontrolēti.
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-FAP
Gads
2021
Ekonomiski aktīvās lauku saimniecības
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-atkritumi (lauksaimniecība)
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE klase 52.23
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-lidostas
Gads
2021
Augstākās izglītības mācību iestādes, kas īsteno akadēmiskas un profesionālas studiju programmas
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-augstskola, koledža
Gads
2021