Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 222 rezultāti
  Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri saņem preces no ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Ieveduma tirdzniecības apjoma īpašo robežvērtību
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  Ievedums-Intrastat-1B
  Gads
  2021
  Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri nosūta preces uz ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Izveduma tirdzniecības apjoma robežvērtību
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  Izvedums-Intrastat-2A
  Gads
  2021
  Visas valsts, pašvaldību un privātās stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja.
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2021
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras veic psihiatriskās pārbaudes, narkoloģiskās ekspertīzes un narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu…
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2021
  Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri nosūta preces uz ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Izveduma tirdzniecības apjoma īpašo robežvērtību
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  Izvedums-Intrastat-2B
  Gads
  2021
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE F sadaļa, G sadaļas klases 46.73, 46.74 un 47.52
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-BC
  Gads
  2021
  Uzņēmumi ar lielāko importēto preču īpatsvaru CPA A-E iedaļās
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-IC
  Gads
  2021
  Novietņu turētāji
  Statistikas iestāde
  Lauksaimniecības datu centrs
  Gads
  2021
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE sadaļas B, C, D, E
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-RC
  Gads
  2021
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļa C
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-RKJ
  Gads
  2021
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļa F
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  2-BKJ
  Gads
  2021
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas H-N
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  5-PKJ
  Gads
  2021
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 01.47
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-inkubācija
  Gads
  2021
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 10.51
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-piens
  Gads
  2021
  Uzņēmumi, kuriem ir Pārtikas un veterinārā dienesta atzītas akvakultūras audzētavas un kuri nodarbojas ar akvakultūras zivju, vēžu un to mazuļu audzēšanu.
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-akvakultūra
  Gads
  2021
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir sadaļas NACE B,C,D
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-r
  Gads
  2021
  Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 49.31
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-elektrotransports
  Gads
  2021
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klases 55.10, 55.20, 55.30
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-tūristu mītnes
  Gads
  2021
  Uzņēmumi, kuri ir valsts vai pašvaldību struktūru finansēti un kontrolēti.
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-FAP
  Gads
  2021
  Ekonomiski aktīvās lauku saimniecības
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-atkritumi (lauksaimniecība)
  Gads
  2021