Paplašinātā meklēšana
Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
Finanšu aktīvu/saistību klasifikācija
Atbildīgā iestāde
Finanšu ministrija
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ICSE-93
Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
Institucionālo sektoru klasifikācija
Atbildīgā iestāde
Finanšu ministrija
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Institucionālo sektoru klasifikācija
Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
COFOG
Atbildīgā iestāde
Valsts zemes dienests
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
NĪLM
Atbildīgā iestāde
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Atkritumu klasifikators