Paplašinātā meklēšana
Atrasti 220 rezultāti
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas H, I, J, L, M (izņemot nodaļas 72 un75) un N
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-apgrozījums
Gads
2021
Uzņēmumi, kura kompetencē ir autoceļu datubāzes uzturēšana
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-autoceļi
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE nodaļas 45 un 46
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
4-apgrozījums
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A-S un jānosaka vai jāprecizē informācija par vietējās darbības veida vienībām
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-DVV
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE grupa 70.2 un strādājošo skaits vairāk kā 20

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-pakalpojumi
Gads
2021
Augstākās izglītības mācību iestādes un to pakļautībā esošās zinātniskās iestādes

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-pētniecība
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir NACE klases 49.10, 49.20 un 52.21
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-dzelzceļš
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 46.71, 52.10, 47.30, 52.23, 52.24
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-bunkurēšana
Gads
2021
Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrētas profesionālas izglītības iestādes

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-PROF
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 49.50
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-cauruļvadu transports
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE grupa 35.1
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-enerģētika
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai darbība, kas veicina pamatdarbību ir enerģijas ražošana koģenerācijas stacijās un/vai siltumenerģijas ražošana pārdošanai
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-enerģija
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir kūdras ieguve; uzņēmumi, kuru ogļu imports gadā ir vismaz 1000 tonnas un uzņēmumi, kuri importē koksu.
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-cietie kurināmie
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir NACE klases 49.10 un 49.20
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-dzelzceļš
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE grupa 35.1
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-enerģētika
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE grupa 69.1

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
3-pakalpojumi
Gads
2021
Uzņēmumi (lauku saimniecības), kas nodarbojas ar puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku, ogulāju, meža stādāmā materiāla stādu audzēšanu un pārdošanu

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-puķes un stādi
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE grupa 49.50
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-gāze
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 35.11 un 35.30
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-koģenerācija
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 52.22
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-ostas
Gads
2021