Paplašinātā meklēšana
Atbildīgā iestāde
Izglītības un zinātnes ministrija
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ISCED-F 2013
Atbildīgā iestāde
Izglītības un zinātnes ministrija
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ISCED-2011
Atbildīgā iestāde
Labklājības ministrija
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ISCO–08
Atbildīgā iestāde
Finanšu ministrija
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atbildīgā iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
IDB
Atbildīgā iestāde
Izglītības un zinātnes ministrija
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Latvijas izglītības klasifikācija
Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
ECOICOP