Attēls ar atvērtu grāmatu, aptaujas nosaukumu

Aptauja par pieaugušo izglītību Latvijā notiks no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 15. janvārim, kurā jautāsim par iegūto izglītību, nepabeigto izglītību, neformālo izglītību, iespējām mācīties, kā arī par motivāciju mācīties u.tml. Šī aptauja notiek visās Eiropas Savienības valstīs pēc vienotas metodoloģijas, un Latvijā tā norisināsies jau ceturto reizi.  Iepriekšējā aptauja Latvijā notika 2016. gadā.

Ja esat saņēmis Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) vēstuli, Jūs tikāt izvēlēts aptaujai ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Aptaujā tiks aicināti piedalīties iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 69 gadiem.

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Intervijas internetā

Tiešsaistes aptauja norisināsies no 2022. gada 1. līdz 15. septembrim CSP vietnē e.csp.gov.lv.  

Anketu tiešsaistē var aizpildīt tikai tā persona, kura ir saņēmusi uzaicinājuma vēstuli piedalīties aptaujā. Autorizēties e-anketas aizpildīšanai var, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu.

E-anketas aizpildīšanas pamācība.

Ja Jums nav iespējas aizpildīt aptaujas e-anketu paredzētajā laika periodā, ar Jums sazināsies CSP intervētājs.

Klātienes intervijas vai telefonintervijas

Telefonintervijas vai intervijas klātienē notiks no 2022. gada 20. septembra līdz 2023. gada 15. janvārim. Par tās norisi ar Jums sazināsies CSP intervētājs. Intervijas klātienē notiks, ja to atļaus epidemioloģiskā situācija. Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

  • bezmaksas konsultatīvais tālrunis 80008811 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00
  • e-pasts: pia@csp.gov.lv