Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 157 rezultāti
  Pašvaldību, autonomie un privātie kultūras centri (tautas nami, kultūras nami un saieta nami)
  Statistikas iestāde
  Kultūras ministrija
  Gads
  2023
  Akreditētie valsts, pašvaldību, autonomie un privātie muzeji
  Statistikas iestāde
  Kultūras ministrija
  Gads
  2023
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot radioloģijas iekārtas, neatkarīgi no...
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2023
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz zobārstniecības pakalpojumus, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja.
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2023
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no...
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2023
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz dienas stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no...
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2023
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras veic psihiatriskās pārbaudes, narkoloģiskās ekspertīzes un narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu…
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2023
  Visas valsts, pašvaldību un privātās stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja.
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2023
  Ganāmpulka īpašnieki - piena ražotāji
  Statistikas iestāde
  Lauksaimniecības datu centrs
  Gads
  2023
  LDC atzītie piena pircēji, kuri iepērk no ražotājiem svaigpienu un to pārdod, pārstrādā vai eksportē
  Statistikas iestāde
  Lauksaimniecības datu centrs
  Gads
  2023
  Vispārizglītojošās skolas
  Statistikas iestāde
  Izglītības un zinātnes ministrija
  Indekss
  VS-1
  Gads
  2023
  Pirmsskolas izglītības iestādes
  Statistikas iestāde
  Izglītības un zinātnes ministrija
  Indekss
  VSP-1
  Gads
  2023
  Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
  Statistikas iestāde
  Labklājības ministrija
  Gads
  2023
  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no prettiesiskām darbībām cietušām personām sniedzēji; novadu un valstspilsētu pašvaldībās un sociālās rehabilitācijas institūcijās
  Statistikas iestāde
  Labklājības ministrija
  Gads
  2023
  LR reģistrētas fiziskas un juridiskas personas, kuras pārskata periodā ir izdevušas iespiestas grāmatas, laikrakstus un žurnālus
  Statistikas iestāde
  Latvijas nacionālā bibliotēka
  Gads
  2023
  Bāriņtiesas
  Statistikas iestāde
  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
  Gads
  2023
  Fiziskās un juridiskās personas (ūdens resursu lietotāji), kurām ir vai pārskata gadā bija ūdens resursu lietošanas atļauja, vai operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B...
  Statistikas iestāde
  Valsts SIA Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
  Indekss
  2-Ūdens
  Gads
  2023
  Operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums enerģētikas jomā...
  Statistikas iestāde
  Valsts SIA Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
  Indekss
  2-Gaiss
  Gads
  2023
  Operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums visu kategoriju...
  Statistikas iestāde
  Valsts SIA Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
  Indekss
  3-Atkritumi
  Gads
  2023
  Visas valsts, pašvaldību un privātās stacionārās ārstniecības iestādes, kuras pamatdarbā strādā nemedicīniskais personāls, farmaceits un farmaceitu asistents, neatkarīgi no nodarbināto skaita
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2023