Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 157 rezultāti

  Uzņēmumi (valsts zinātniskās iestādes)

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  3-pētniecība
  Gads
  2023

  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. 47. nodaļā

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  5-tirdzniecība
  Gads
  2023

  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE nodaļas 45 un 47

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  3-TKJ
  Gads
  2023

  Uzņēmumi, kuru pamatdarbības nozare ir NACE sadaļas B,C,D,E,H,J,K un NACE nodaļas 46, 71, 72, un 73 ar strādājošo skaitu 10 un vairāk

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  2-inovācijas
  Gads
  2023

  Uzņēmumi, kas nodarbojas ar komerczveju un kuriem ir piešķirti nozvejas limiti un licences

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-zvejniecība
  Gads
  2023

  Ekonomiski aktīvās lauku saimniecības ar ilggadīgo aramzamē sēto zālāju un pļavu un ganību platībām

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-zālāji
  Gads
  2023

  Uzņēmumi, kuriem gada vidējais darbinieku skaits ir 10 un vairāk, un kuru pamatdarbība ir klasificēta šādās NACE 2.red. nodaļās: 10-33, 35-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55-56, 58-63, 68, 69-74, 77-82, 95.1

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-IKT un e-komercija
  Gads
  2023

  Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red klasēs 49.10, 49.20 un 52.21

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-dzelzceļš
  Gads
  2023

  Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri nosūta preces uz ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Izveduma tirdzniecības apjoma īpašo robežvērtību

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  Izvedums-Intrastat-2B
  Gads
  2023

  Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri nosūta preces uz ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Izveduma tirdzniecības apjoma robežvērtību

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  Izvedums-Intrastat-2A
  Gads
  2023

  Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri saņem preces no ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Ieveduma tirdzniecības apjoma īpašo robežvērtību

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  Ievedums-Intrastat-1B
  Gads
  2023

  Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri saņem preces no ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Ieveduma tirdzniecības apjoma robežvērtību

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  Ievedums-Intrastat-1A
  Gads
  2023
  Kinoteātri un kino izrādīšanas vietas
  Statistikas iestāde
  Nacionālais kino centrs
  Gads
  2023
  Novietņu turētāji
  Statistikas iestāde
  Lauksaimniecības datu centrs
  Gads
  2023
  Augstskolas vai koledžas iepriekšējā gada valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums, pašu ieņēmumi un to izlietojums.
  Statistikas iestāde
  Izglītības un zinātnes ministrija
  Gads
  2023
  Valsts, pašvaldību un privātās bibliotēkas
  Statistikas iestāde
  Latvijas nacionālā bibliotēka
  Gads
  2023
  Licencēti izložu organizētāji
  Statistikas iestāde
  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
  Gads
  2023
  Licencēti azartspēļu organizētāji
  Statistikas iestāde
  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
  Gads
  2023
  Valsts un pašvaldību koncertorganizācijas
  Statistikas iestāde
  Kultūras ministrija
  Gads
  2023
  Valsts profesionālie teātri
  Statistikas iestāde
  Kultūras ministrija
  Gads
  2023