Paplašinātā meklēšana
Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ICCS
Atbildīgā iestāde
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Ūdenstilpju klasifikators
Atbildīgā iestāde
Finanšu ministrija
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Vispārējā valdības parāda klasifikācija
Atbildīgā iestāde
Valsts zemes dienests
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Zemes lietošanas veidu klasifikācija
Atbildīgā iestāde
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidu klasifikators
Atbildīgā iestāde
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
Atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidu klasifikators
Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
Balansposteņu klasifikācija